حل مساله و تاثیر در یادگیری

4

حل مساله و تاثیر در یادگیری

زندگی ما سراسرمواجهه با مسائل و پیداکردن راه حل آن هاست وهرچه با مسائل بیشتری روبرو شویم و البته روی حل آن ها فکرکنیم اصطلاحا آدم های مجرب تری خواهیم بود. موضوع مساله و چالش حل آن یکی از سازنده ترین روش های یادگیری بشر بوده که از آغاز خلقت تا کنون جاری است و تقریبا قریب به اتفاق دستاوردهای اشرف مخلوقات تحت تاثیر آن شکل گرفته است.این موضوع در حوزه آموزش و یادگیری نیز بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار است به طوری که گفته می شود تمرین خود یادگیری است.امروزه یکی از موثرترین روش های یادگیری بازیابی است که به کمک آن دانش آموزان مطالب را درذهن مرتب می کنند و آن ها را در دسترس قرار می دهند تا در زمان نیاز خیلی سریع به خاطر آورده شوند . اما از جمله مهمترین روش های بازیابی تمرین کردن و امتحان دادن است که هردوی این ها که در اصل یکی هم هستند( امتحان تمرینی است که نتیجه آن مهم و تاثیرگذار است) با مطرح شدن موضوعات به صورت مساله و بعد حل شدن این مسائل تحقق می یابد. پس شما دانش آموزان گرامی اگر می خواهید مطالب را یادگرفته و فراموش نکنید تا می توانید تمرین کرده و مساله حل کنید . اگر می خواهید سرعت عمل خود را افزایش داده و مهارت های یادگیری تان را توسعه دهید مساله حل کنید و حتی اگر می خواهید با تمرکز بیشتری درس بخوانید و سریع تر مباحث را به ذهن بسپارید موضوعات را به صورت مساله درآورده و سپس آن ها را حل نمایید. اگر می خواهید سوالات کنکور را بیشتر و دقیق تر حل کنید راه آن حل مسائل و سوالات کنکور سال های گذشته است.پس اگر تا کنون به صورت دراز کش درس می خواندید برخیزید پشت میز بنشینید قلم بدست بگیرید و از طریق حل مسایل سریع تر و عمیق آن ها را فراگیرید.

مطالب بيشتر در کانال تلگرام ما

نظرات بسته شده است.