دروسی که در سال یازدهم به صورت نهایی برگزار می شوند !

11

#خبر🛑
دروسي كه در پايه يازدهم به صورت امتحانات نهایی نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷) برگزار مي شود.

✅رشته تجربي:رياضي،زيست
✅رشته رياضي:فيزيك، رياضي
✅رشته انسانی: منطق، آمار

نظرات بسته شده است.