در یک ماه باقی مانده تا کنکور چگونه درس بخوانیم

4

در یک ماه باقی مانده تا کنکور چگونه درس بخوانیم

 

تا آزمون سراسري 97 مدت زمان زيادي نمانده است و چه با برنامه درسخوانده باشيد و چه بي برنامه، اگر در اين فرصت باقي مانده، برنامه درستي نداشته باشيد، ممکن است که نتوانيد از تلاش خود، نتيجه دلخواه را بگيريد؛ زيرا يکي از مهم‌ترين زمان هاي آمادگي براي کنکور که به قول مشاوران تحصيلي به عنوان يکي از زمان‌هاي  استراتژيک در کنکور مطرح است، همين يک ماه باقي‌مانده تا آزمون سراسري است که به دوران جمع بندي نيز معروف است. اهميت دوران جمع‌بندي و روش برنامه‌ريزي دراين ايام را همه مي‌دانند. با استفاده صحيح از وقت در اين يک ماه و اجراي روش صحيح جمع‌بندي، درهر جايگاهي که باشيد رشد خواهيد کرد؛ به همين دليل و براي موفقيت، قبل از هر چيز از تمامي توان خود استفادهکنيد.به طور حتم، تا به حال مسابقه‌هاي دوميداني را ديده‌ايد. لحظههاي آخري را که دونده ها به خط پايان نزديک مي‌شوند تجسم کنيد. آنان تلاش مي کنند که بههر روش ممکن و البته اخلاقي، خود را سريع‌تر از ديگران به خط پايان برسانند و تماميانرژي خود را خرج مي‌کنند؛ چراکه بعد از خط پايان، ديگر به داشتن انرژي نيازندارند.

 

در کنکور، ماه آخر، يعني نزديک شدن به خط پايان؛ به همين خاطر، شما نيز بايد سعي کنيد تا همه انرژي خود را خرجکنيد؛ البته منظورمان اين نيست که استراحت نکنيد، اما تا جايي که مي‌توانيد، تلاشکنيد؛
 به اين منظور، در ايام باقي مانده سعي کنيد که به يک جمع بندي درست و اصولي از آنچه قبلاً مطالعه کرده ايد، برسيد تا شما نيز از اين آزمون نتيجه دلخواه خود را بگيريد.
درماه آخر چگونه بايد درس بخوانيد تا نتيجه بهتري بگيريد ؟
بهترين کار، انجام يک مرور جامع و سريع است؛ زيرا ماه آخر فرصت خوبي براي فراگيري مطالب جديد نيست. البته در اين يک ماه، مطالب جديد بسياري را مي توان فراگرفت و بخوبي هم آموخت و اين مدت فرصت کمي نيست، اما اين بدترين روش استفاده از اين يک ماه باارزش است. شما حتماً از اين نکته بخوبي مطلع هستيد که در اين ماه، چگونگي عملکرد شما، اثر بسيار قوي و تعيين کننده‌اي بر نتيجه نهايي تان دارد؛ زيرا اين زمان، دوران جمع بندي، يعني زمان تثبيت يافته‌هاست نه يادگيري؛ به همين دليل، نبايد مطالب جديد را مطالعه کرد؛ زيرا شما با اختصاص اين وقت بسيار مهم به خواندن مطالب جديد، وقت خود را از دست مي‌دهيد؛ بدون اينکه اين مطالب مرور نشده، بتواند در پاسخگويي سؤالات کنکور به شما کمک کند؛ پس بهترين استفاده از اين يک ماه، جمع بندي است. جمع بندي، يعني مرور درس‌هايي که خوانده‌ايد و نه اضافه کردن به حجم مطالبي که دوره نشده و در حافظه‌تان تثبيت نگشته است. در دوره جمع‌بندي، سعي  مي‌شود قسمت‌هايي که قبلاً مطالعه شده، مرور شود تا داوطلب آرامش و اطمينان بيشتري بيابد و مطمين شود مطالبي را که قبلاً خوانده، فراموش نشده است. اين کار به اين علت صورت مي گيرد که او، مطالب زيادي را مطالعه کرده و روي هم انباشته است و به محض مرور و دوره کردن، تمام مطالب برايش تداعي مي‌شود و اين موضوع باعث آرامش و اطمينان بيشترداوطلب خواهد شد. در دوران جمع بندي، تست‌هايي را که قبلاً زده‌ايد تکرار کنيد؛ زيرا علاوه بر يادآوري و تسلّط روي همان تست ها، اشتباهاتي که قبلاً داشته‌ايد، يادآوري مي‌شوند. لازم به ذکر است که هدف از تست زدن، مشخص شدن اشکالات پنهان فرد در مطالعات قبلي است، نه سنجش.
روش هاي جمع بندي (روش غلط – روش درست)
قبل از اينکه روش صحيح و اصولي را توضيح دهيم، قصد داريمروش غلط و متداول دربين داوطلبان را بيان کنيم:
در اين روش، داوطلب، تماميدرس هاي خود را از روي مطلب هاي خلاصه‌نويسي شده يا جزوه هايش، طبق يک برنامهجامع مطالعه مي کند و شايد تا روز کنکور، اين کار را چندين بار انجام دهد. در اين روش، دو اشکال عمده وجود دارد: اول اينکه شما مطلب‌هاي غيرضرور رانيز مطالعه خواهيد کرد، و دوم اينکه هيچ گاه احساس تسلّط بر دروس و منابع نمي‌کنيد، و درحقيقت احساس مي‌کنيد که بايد دوباره آنها را مرور کنيد.
 

روش صحيحجمع بندي
اين روش، شامل  دو مرحلهاست:
الف:خود آزمايي به شيوه  آزمون دادن
در اين روش، شما زمان خود را به دوره هاي دو يا سه روزه تقسيم مي کنيد و صبحروز اول را آزمون مي‌دهيد؛ البته اين آزمون بايد يک کنکور جامع باشد که بهتر استاز سؤالات کنکور سال هاي گذشته بوده و در صورت امکان، شرايط کنکور نيز شبيه سازي شود.
ب:تحليل آزمون
پس از يک استراحت کوتاه، آزمون خود را سؤال به سؤال(در هر درس)تحليل کنيد  و در يک برگه، مبحث‌هايي از هر درس را که غلط جواب دادهيا نتوانسته‌ايد پاسخ دهيد، يادداشت کنيد.
اکنون بايد براي مدت زمان باقيمانده،يک برنامه جامع بنويسيد. براي انجام اين کار، ابتدا در هر درس، يک اولويت مهم را معين کنيدو در برنامه ريزي خود قرار دهيد و براي هر دو گروه درس هاي عمومي و اختصاصي حتماً وقت کافي بگذاريد.برنامه ريزي را دقيق انجام دهيد (چه مبحثي، کدام منبع و(… و در زمان اجراي برنامه، نگران ضعف و دوره مطالبنباشيد؛ چون هر ضعفي که داشته باشيد، به طور حتم در آزمون بعد، معين خواهدشد.با اعمال اين شيوه و آزمون هايي که شما براي سنجش خود انجام مي‌دهيد، هم مرور بسيار خوبي خواهيد داشت و نيز با حذف مطالبي که مطمينيد تسلّط کامل به آنها داريد، وقت بيشتري براي مرور ديگر موضوعات و درس‌هايي داريد که در آنها احساس ضعف بيشتري مي‌کنيد.
مزيت هاي روش صحيح جمع بندي
اين روش، مزيت هاي بسيار زيادي دارد که بهچندمورد آن اشاره خواهيم کرد:
1- مرور همهمطالب
در يک کنکور استاندارد، اغلب از تمامي مبحث ها، دست کم يک سؤالوجود خواهد داشت، و اگر چنين هم نباشد، در چند آزموني که شما انجام خواهيد داد، به طور قطع شما از هر مبحث، دستکم به يک سؤال پاسخ خواهيد داد. انجام اين کار سبب مي‌شود که اطلاعات شما در تمامي بحث هاياختصاصي و عمومي سنجيده شود.
2- رفع اشکال عمده و عدم اتلافوقت
در اين روش، هر بار که آزمون مي‌دهيد، بخشي از اشکال‌هاي شمابرطرف مي‌شود و هر بار در مقايسه با دفعه گذشته، آمادگي شما بالاتر مي‌رود؛درضمن، چونمطالبي را که مي دانيد، درست پاسخ خواهيد داد، ديگر وقتي براي مطالعه آنها سپرينخواهيد کرد؛ بنابراين، وقتتان تلف نمي‌شود.
3- تمرين مهارت هاي آزمون دادن
به طورحتم تا زماني که در شرايط آزمون هاي مشابه کنکور قرار نگرفته باشيد، متوجه نخواهيد بود  که داشتن اطلاعات کافي براي پاسخگويي به سؤال، کافي نيست و بايد بامهارت هاي آزمون دادن، آشنا بوده و آنها را به کار ببنديد .اين مهارت ها،نيازمند تمرين هستند و تنها راه آموختن آنها، تجربه کردن است. در اين روش، شما اينمهارت ها را هر سه روز يک بار تمرين مي کنيد.
 دوران جمع بندي، زماني براي دوره درسها
همان گونه که قبلاً هم اشاره کرده‌ايم، در آمادگي براي کنکور حتماً شما بايد زماني را براي جمع بندي اختصاص دهيد تا مطالب در ذهن شما تثبيت شود. بهترين زمان براي اجراي اين برنامه، يک ماه باقي‌مانده تا زمان برگزاري آزمون سراسري است. در اين مقطع زماني، ديگر درس جديد نخوانيد. هر قدر خوانده ايد، ديگر بس است. اگرشما 80 درصد از مباحث کنکور را با کيفيت 100 درصد خوانده باشيد، بهتر است از داوطلباني که100 درصدمباحث کنکور را با کيفيت 80 درصد خوانده‌اند. خلاصه اينکه ماه آخر، وقت «جديدخواني» نيست، بلکه وقت «دوباره خواني» است. در واقع، شما در اين زمان، فقط بايد مرور کنيد.هنگام مرور يا به اصطلاح دوره مباحث درسي، بايد به دونکته مهم توجه کنيد: اول اينکه هميشه از درس ها و مباحثي شروع کنيد کهضعف بيشتري در آنها احساس مي‌کنيد، و دوم اينکه اولويت را به مرور درس ها ومباحثي بدهيد که مدت بيشتري از مطالعه شان گذشته است؛ اما حواستان به اين نکته هم باشد کهاگر بخواهيد در مرور هم از همان روش هاي مرسوم مطالعه استفاده کنيد، براي يک مرورجامع، لااقل به يک فرصت شش ماهه نياز داريد و در اين يک ماه باقي مانده کارياز پيش نمي بريد؛ پس بايد به درک درستي از مفهوم مرور برسيد.
مرور، صرفاً به معناي تکرار مطالعه نيست. در انتهاي مرورمطالب هر درس، بايد بتوانيد مطالب درسي را خلاصه تر و منظم تر به ذهن بسپاريد؛يعني قرار نيست که در مرور هم روي تمام جزييات بي اهميت يا مطالبي که از پيشآموخته ايد، بي جهت تاکيد کنيد، بلکه بايد سعي کنيد با درک مفاهيم اصلي بين آموختههايتان ارتباط برقرار کنيد؛ با اين حساب، هدف مرور عبارت است از جمع بندي مطالب،ايجاد پل هاي ارتباطي بين مباحث مختلف، سازماندهي و فراگيري مفهومي مطالب درسي .
همه درس ها را نمي شود ـ و نبايد ـ يک جور خواند و دقيقاًبه همين ترتيب، همه درس ها را نمي شود ـ و نبايد ـ يک جور مرور کرد. در مرور درس‌هايي مانند رياضيات و فيزيک، اهميت تست زني بيشتر از مطالعه متن کتاب و جزوه درسياست. براي مرور اين دروس، بهتر است که مفاهيم اساسي و حتي نکته هاي ريز را در قالب حلو تمرين تست‌هاي جامع درک کنيد. حل مفهومي تست‌ها و يادگيري عميق تر مفاهيمدرسي به حل سطحي و روخواني تست‌هاي فراوان ارجحيت دارد؛ يعني اگر شما 100 تستفيزيک را 10 بار بزنيد و مرور کنيد و با ريزه کاري‌هاي طرح تست آشنا شويد، خيليمؤثرتر است از اينکه 1000 تست فيزيک را يک بار و يک جا بزنيد و بگذريد. در حل تست‌هاي اين دروس، ضرورت دارد که دست به قلم شويد و تا رسيدن به جواب نهايي، تست رادنبال کنيد؛ اما در مرور درس هايي مانند معارف، ادبيات و زيست‌شناسي، اهميت مطالعهمتن کتاب و جزوه درسي از حل تمرين يا تست هاي متعدد بيشتر است؛ البته در مباحثي ازدروس شيمي يا زيست شناسي که با حل مساله سر و کار داريد (مثلاًمبحث استوکيومتري دردرس شيمي يا مبحث ژنتيک در درس زيست شناسي) به تست زني بيشتري احتياج داريد. درمرور درس هايي مانند عربي و زبان انگليسي هم مي شود گفت که اهميت تست زني با اهميتمطالعه متن کتاب و جزوه تقريباً هم طراز و برابر است .
براي داشتن يک برنامه جامع به منظور مرور، به موارد زير توجهکنيد :
1-    فهرست کاملي از تمام منابع و مباحثي را که قرار است در دروسمختلف مرور کنيد، تهيه نماييد.
2-    اولويت هاي مرورتان را تعيين کنيد .
3- تخمين بزنيد که مرور هر کدام از مباحثي که قرار استمطالعه شود، حدوداً به چه مدت زماني احتياج دارد و سپس تخمين بزنيد که مجموعاً براييک مرور جامع به چه مدت زماني احتياج داريد.
4- با توجه به توان فردي‌تان و شرايطي که شخصاً پيشِ رو داريد، حدس بزنيد که حداقل هفته‌اي چند ساعت مي‌توانيد به مطالعه و مرور مباحث درسياختصاص بدهيد .
5-  اگر در بين موارد 3 و 4 نتوانستيد تناسب معقولي برقرارکنيد، يکي از کارهاي زير يا ترکيبي از سه کار زير را  انجام بدهيد .
الف) فهرست هر کدام از مباحث و منابع درسي تان را پالايششده تر انتخاب کنيد؛ يعني تعداد منابعي را که مي خواهيد براي هر درس يا هر مبحث درسيمرور کنيد، به حداقل برسانيد.
ب) زمان بيشتري را به مرور اختصاص بدهيد؛ يعني تعداد ساعاتمطالعه روزانه و هفتگي‌تان را به حداکثر برسانيد .
ج) اگر باز هم نتوانستيد بين موارد 3 و 4 تناسب معقوليبرقرار کنيد، مطالب کمتري را براي مرور گزينش کنيد (بر مبناي همان گزينشي که درنکته 4 گوشزدشد).

7-با توجه به موارد ذکر شده، فهرست تمام مباحث و منابعي راکه مي‌خواهيد در هر هفته مطالعه کنيد، تهيه نماييد و يک برنامه يک هفته‌اي ياچهار روزه براي خود بنويسيد .
در برنامه‌ريزي هر روزتان، سعي کنيد تعداد دروسي را که برايمرور در يک روز کامل انتخاب مي‌کنيد، کمتر از سه درس نباشد، و اولين مبحث درسي را که مي‌خواهيد در يک روز مطالعه کنيد، مشکل ترين درس يا مبحث آن روزتان باشد .
چاله هاي برنامهريزي
در اين يک ماه آخر، بعضي از داوطلبان، دو اشتباه زير را مرتکب مي شوند و آناختصاص دادن اين فرصت باقي مانده بهمطالعه دروس جديد وتست زني انحصاري در يک يا چند درس خاص کهضعف کمتري در آنها احساس مي کنند، است،و اين همان چاله‌هايي است که شما بايد بخوبي مواظب آنها باشيد؛ زيرا همان طور که ديديد، «جامعيت» و «اولويت بندي» در مرور دروسمختلف، از مهم ترين نکاتي است که بايد در برنامه ريزي تان در نظر بگيريد .
توجه به تست‌هاي کلي
در دوران جمع بندي، ديگر تست‌هاي موضوعي را مطالعه نکنيد. اگر مي‌خواهيد آنچه را که خوانده‌ايد، به بهترين شيوه مرور شود (بويژه در دروس اختصاصي) به سراغ تست‌هاي کلي برويدو در ميان مجموعه‌هاي موجود از تست‌هاي کلي هم، فقط و فقط وقتتان را رويتست‌هاي چند سال اخير آزمون‌هاي سراسري و آزاد بگذاريد. هر چند که دفترچه‌اي زدن تست‌ها (اول عمومي‌ها و بعدش همدروس اختصاصي به همان ترتيب دفترچه)، جلسه کنکور را بيشتر برايتان شبيه سازي مي‌کند،اما حقيقت اين است که چندان فرق نمي‌کند که اين “تست هاي کلي” را درس به درس بزنيد يادفترچه‌اي؛ مهم اين است که وقت پيشنهادي براي هر درس را رعايت کنيد و تا آنجا کهبرايتان ممکن است، خودتان را در وضعيتي قرار بدهيد که جلسه کنکور در ذهنتان تداعيشود؛ مثلاً در يک اتاق خلوت روي صندلي بنشينيد و همان طور رسمي (يا اسپرت) لباسبپوشيد که قرار است روز امتحان بپوشيد، و بعدش هم وقت بگيريد و شروع به تست زدن کنيد.تکرار و تمرين مداوم اين کار، روز کنکورتان را بمراتب کم استرس تر و قابل تحملتر مي کند .
سهم عمومي ها را زياد کنيد
هرچه به کنکور نزديک تر مي شويم، وقت دروس “عمومي” را (کهماهيتاً حفظي ترند و احتمال فراموشي شان بيشتر است) بايد در برنامه درسي تان بيشترو بيشتر کنيد؛ البته اين حرف به آن معني نيست که عمومي ها را بيشتر از اختصاصي‌هابخوانيد؛ بلکه منظور ما اين است که اگر به عنوان مثال تا همين يک ماه گذشته، نسبت ساعاتمطالعه دروس اختصاصي به عمومي در برنامه درسي شما 80 به 20 بود، اين نسبت را بايددر يک ماه آخر به 70 به 30 يا حتي 60 به 40 برسانيد. بازيابي ذهني مطالب حفظي دراين روزهاي پاياني، سطح تست زني تان را در کنکور به وضوح افزايش مي دهد.
بترتيب يا بي ترتيب؟
مشاوران، عموماً دو شيوه تست زني را به داوطلبانپيشنهاد مي کنند: در شيوه اول، داوطلبان بايد پاسخگويي به سؤالات را از ابتدايدفترچه، يعني از سؤالات زبان و ادبيات فارسي آغاز کنند و پس از خواندن کامل و دقيقهر سؤال و چهار گزينه مربوط به آن، پاسخ صحيح را انتخاب کنند .اگر داوطلبي با سؤالي که قدرت پاسخگويي به آن را ندارد،برخورد کرد، بايد کنار آن سؤال، علامتي بزند تا در فرصت باقي مانده پس از اتمامپاسخگويي به سؤالات، مجدداً به آنها پاسخ دهد؛اما روش دومي هم هست که کارايي و نتيجه‌اش معمولاً مطلوب‌تراز روش اول است: در اين روش پيشنهادي، داوطلب مي‌تواند پاسخگويي به سؤالات را ازدروسي که در آنها توانمندتر و قوي‌تر است، شروع کند؛ چرا که در اين صورت، پاسخگويي بهسؤالات باعث تشويق و اميدوار شدن داوطلب خواهد شد؛ البته در اين روش، داوطلب بايد در زمان پاسخگويي به سؤالاتدقت داشته باشد تا شماره سؤال با شماره آن در پاسخنامه تطبيق داشته باشد.
تو تنها نيستي !
اين ماه آخر و روزهاي پاياني، هيچ وقت و براي هيچ کدام از داوطلبان کنکور،روزهاي خوب و خوشايندي نبوده و نيست. همه کنکوري ها، حتي آنهايي که قرار است رتبهبياورند و در رشته دلخواهشان قبول شوند، هيچ وقت از اين روزهاي پاياني خوششاننيامده و نمي‌آيد؛ پس نگران نباشيد و خيال نکنيد فقط خودتان هستيد که در چنين شرايطي قرار داريد. همچنين خيال نکنيد فقط خودتان هستيد که احساس مي کنيد هرچهخوانده ايد از يادتان رفته است؛ نه، به هيچ وجه اين طور نيست و اين را مطمين باشيد که با ديدن سؤالات در جلسه آزمون مي توانيد آنچه را که خوانده ايد به ياد بياوريد و به آن پاسخ مثبت دهيد.در واقع، دانستن هميننکته ساده که شما در چنين احساسات عجيب و غريبي تنها نيستيد و رقباي ديگرتان هم باشما هم درد و هم داستانند، به شما کمک مي‌کند که با اين قبيل احساسات منفي، راحتتر کنار بياييد و بر اعصابتان مسلط باشيد. يک ضرب المثل در زبان عربي هست که مي‌گويد: «البليه اذا عمت طابت». شما که مي خواهيد عربي را 100درصد بزنيد، حتماً مي‌دانيد که معني اين ضرب المثل چيست.
نکات مهم دوره جمع بندي
1- بيشتر روزهايي که تعطيل هستيد، فرصت بسيار مناسبي براي مطالعه خواهيد داشت و اين مساله مي‌تواند درنتيجه شما، تغيير زيادي ايجاد کند؛ اما اينکه در ماه جمع بندي به طور دقيق، چهکاري انجام دهيم، اهميت بسيار زيادي دارد؛ چرا که اگر درست اقدام نکنيم، نتيجه مطلوبينخواهيم گرفت. رعايت نکته هاي زير، مي‌تواند روش صحيح را در دوران جمع بندي براي شماايجاد کند.
2- کلاس هاي يادگيري تعطيل شود.
3- براي مرور منابع، از يادداشت ها و جزواتي که قبلاً خوانده شده، استفاده شود و آنچه در آنها براي شما مهم به نظر رسيده بايد دوباره خواني شود و نه همه آنها.
4- حافظه بينايي (آنچه قبلاً ديده شده) و حافظه شنوايي (آنچه قبلاً شنيده شده) مرور شود؛ نه مطالب جديد.
5- مرور، نه خيلي سرسري و نه خيلي ريز و وسواسي و شامل نکات خط کشي شده، نکات استخراج شده و مانند آنها باشد.
6- ممکن است عده‌اي سؤال کنند که من هنوز درس ها را تمام نکرده‌ام، با اين حال چگونه مي‌توانم روش جمع بندي را اجرا کنم. در پاسخ بايد گفت: اولاً زمان محدود است، و ثانياً فراموش نکنيد معني جمع بندي اين است که ابتدا درس‌هايي را که خوانده‌ايد، مرور کنيد و سپس ( درصورتي که وقت کرديد) براي دروس خوانده نشده، برنامه‌ريزي کنيد؛ البته اگر اين توان را در خود سراغ داريد، مي‌توانيد زمان جمع بندي‌تان را نسبت به ديگر داوطلبان، يک هفته کوتاه‌تر کرده و آن يک هفته را هم به خواندن موضوعات جديد بپردازيد. اينجا انتخاب با شماست که کدام يک از دو پيشنهاد را که با سبک خواندن و مطالعه شما هماهنگ‌تر است، برگزينيد.
7- دردوران جمع بندي هم ما درحال دوره کردن هستيم، اما فصل ها و صفحه هاي مهم کتاب‌ها دوره مي‌شود؛ زيرا با انجام چند دوره تست و آزمون‌هاي سال‌هاي قبل، تا حدود زيادي مي‌توانيم مطمين باشيم که اگرمبحث مهمي در کتاب‌ها بوده، درخلال اين چند دوره آزمون مطرح شده است. ضمناً قرار نيست که کارهاي غيرممکن را انجام دهيد؛ بلکه مي‌خواهيد در يک فاصله زماني محدود، بهترين و درست ترين کار را انجام دهيد.
8- اگر در دوران جمع‌بندي، طبق روش اجراي آزمون، نتيجه آزمون اولتان خوب نشد، نبايد اين روش را رها کنيد؛ زيرا هدف از زدن تست مجموعه‌اي در ابتدا آموزش است، نه سنجش؛ يعني شما بتوانيد با توجه به وضعيت خودتان براي روزهاي باقي مانده‌تان برنامه‌ريزي کنيد؛ به عبارت ديگر، آزمون به شما کمک مي‌کند تا بتوانيد براي خودتان برنامه شخصي بهتري تنظيم کنيد.
9- درزمان جمع‌بندي شما از همه زمانتان استفاده مي‌کنيد. حتماً اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا لازم است باز هم دفتر برنامه ريزي داشته باشيد؛ فراموش نکنيد هنگامي که وقت شما کم و کارتان زياد است، ضرورت داشتن يک برنامه منظم از هر زمان ديگري، بيشتر است.
10- در دوران جمع بندي سعي در جابجايي درس‌ها با يکديگر نکنيد؛ به طور مثال سعي نکنيد تا به جاي دروس عمومي، زمان مطالعه دروس اختصاصي را افزايش ‌دهيد. پيشنهاد ما به اين خاطر است که هر درسي را مي‌توان به طورکامل خواند. مطالعه دروس عمومي، اولاً وقت زيادي نمي‌گيرد، و ثانياً اين دروس چون فرّار هستند، اگر نزديک‌تر به کنکور خوانده (مرور) شوند، کمک بيشتري به شما مي‌کنند. مطالعه کامل يک درس اختصاصي که تاکنون آن را خوب نخوانده‌ايد، بسيار وقت گير است؛ به همين دليل، زماني را که مي توانيد روي جمع بندي همه درس‌ها بگذاريد، براي خواندن تنها يک درس اختصاص ندهيد.
11- در اين مقطع زماني ( دوران جمع بندي)، برنامه شخصي اهميت ويژه‌اي مي يابد؛ يعني هرداوطلب بسته به وضعيت درسي خود به مرور و جمع بندي مطالب خوانده شده خود مي‌پردازد و دفتر ارزيابي، گنجينه اي است که هر فرد نکته ها و اشکال‌هاي مخصوص به خود را در آن جمع آوري کرده است و با توجه به اينکه مرور بيست آزمون ممکن است ميسر نباشد، مطالعه دفتر ارزيابي کاملاً راهگشاست و مي‌تواند شما را در دانستن نقاط قوت و ضعف خود بخوبي کمک کند.
12- در دوران جمع‌بندي براي سنجش خود حتماً از سؤالات آزمون‌هاي سراسري سال‌هاي قبل استفاده کنيد؛ زيرا شبيه‌ترين سؤال‌ها به کنکور امسال، سؤال‌هاي سال‌هاي گذشته آزمون‌هاي سراسري و آزاد است. ضمناً بهترين کار در دوران جمع بندي، تکرار تست‌هايي است که قبلاً داشته‌ايد؛ چرا که علاوه بر ياد‌آوري و تسلّط روي همان تست‌ها، اشتباهاتي که قبلاً داشته‌ايد، ياد‌آوري مي‌شوند؛ بنابراين، بهترين منبع، آزمون‌هاي قبلي تان و بخصوص کلاسور ارزيابي وخلاصه برداري‌هاي خودتان است.
13- قراراست که در زمان نظرگرفته شده براي هردرس در دوران جمع بندي، بهترين کارممکن را انجام دهيد و بهترين منبع را با توجه به وضعيت خود در آن درس انتخاب کنيد. آزمون هاي قبلي هم ممکن است که يکي از منابع شما باشد. دقت کنيد براي هردرس و مبحث، منبع و روشي را انتخاب کنيد که به شما کمک کند در آزمون بعدي، کمي بهتر شويد.
14- در دوران جمع‌بندي، اگر مطمين هستيد که در دروسي آن قدر قوي هستيد که احتياج به مرور آن دروس نداريد، مي‌توانيد فقط تست بزنيد؛ تکرار مي‌کنيم فقط درس‌هايي که در آن بسيار قوي هستيد؛ اما براي دروسي که نخوانده‌ايد بايد توجه داشته باشيد که هيچ مرحله‌اي را نمي‌توان جايگزين ديگري کرد، و تا زماني که روي مفاهيم کتاب و تمرين اشراف نداشته باشيد، تست زدن هيچ کمکي به شما نمي‌کند.
15- با استفاده از روش جمع بندي، مباحث مهم‌تر را به دفعات مرور خواهيد کرد؛ مثلاً اگر پس از اولين آزمون، روي مبحث نور هندسي فيزيک تمرکز کنيد، اين مبحث در تمامي آزمون‌هاي بعدي که از خودتان مي‌گيريد، تکرار دوره مي‌شود.
16- افرادي که قبل از عيد، مطالعه خوبي نداشته‌اند، حتماً به خاطر داشته باشند که بهتر است به جاي فکر و دغدغه درس‌هاي عقب مانده، به اين فکر کنند که چگونه مي‌توانند به حد ايده آل خودشان برسند و مطمين باشند که با مديريت درست زمان در اين روزها براحتي مي‌توانند نتيجه‌اي راضي کننده از تلاش خود بگيرند؛ زيرا تجربه نشان داده است که هيچ تلاشي بي ثمر نيست.
17- مباحث مهم تر را به دفعات مرور کنيد.
18- سعي کنيد که در نيمه اول تيرماه حتماً دوره و مرور کردن و تست زدن را به اتمام برسانيد تا بتوانيد اقدامات يک هفته مانده به کنکور را انجام دهيد.
19- سعي کنيد که دست کم 11 ساعت و در نهايت 13 ساعت در روز درس بخوانيد.اگر نمي‌توانيد اين کار را انجام دهيد، علتش آن است که وقت تلف مي‌کنيد، نه اينکه وقتنداريد؛ پس بايد براي خودتان از قبل برنامه زماني دقيقي معيّن کنيد و خود را مقيّدسازيد تا آن را انجام دهيد.
20- اگر تا به حالمبحثي از درس هاي اختصاصي را هرگز نخوانده‌ايد، بهتر است که آن را با مشورت مشاور خود،رها کنيد؛ اما اگر آن يک درس عمومي است، مي‌توانيد آن را بخوانيد، ولي سعي نکنيد که تسلّطشما بر آن درس خيلي زياد شود؛ چون اين کار به زمان زيادي احتياج دارد که شما فرصت انجام آن را نداريد؛ پس سعي کنيد با خواندن مطلب‌هاي اصلي، درصد خود را افزايش دهيد.
21- به بودجه‌بندي سؤال‌هاي کنکور (از هر درس در سال‌هاي قبل،چند سؤال در کنکور مطرح شده است؟) توجه کنيد، و اگر به مبحثي که سؤال کمي از آن مطرحمي‌شود، تسلّط کمي داريد، به آن کمتر توجه کنيد.
22-شرايط يک آزمون را در آزمون‌هاي سه روز يک بار يا دو روز يک بارخود رعايت کنيد؛ يعني سعي کنيد همان شرايطي را که قراراست از نظر روحي و جسمي براي شما در آزمون سراسري ايجاد شود، در خود ايجاد کنيد تانتيجه آزمونتان واقعي شود.
23- بعد از برگزاريآزمون، آن را تصحيح کنيد و درصد و نتيجه هاي خود را به طور دقيق استخراج کنيد و بااستفاده از روش تحليل آزمون، آن را تحليل کنيد. براي انجام اين کار در هردرس، سؤال‌هايي راکه به آنها پاسخ نداده يا پاسخ صحيح نداده‌ايد، معيّن کنيد و علت آن را بيابيد.معلومات کم، بي دقتي و کمبود وقت مي‌تواند دلايل پيش آمدن اين موضوع باشد؛ سپس مبحثي راکه در آن، اين مساله اتفاق افتاده است، بيابيد.
24- اگرشما داوطلب آماده و در سطح مناسبي هستيد و نتيجه خوبي در آزمون ها کسب کرده ايد، مي توانيد هر دو روز يک بار آزمون بدهيد، و درحقيقت، يک روز و نيم را براي رفع اشکال بگذاريد؛ ولي اگرنتيجه هايتان رضايت بخش نيست، اين کار را سه روز يک بار انجام دهيد و دو روز و نيمبراي اشکال ها وقت بگذاريد. در اين وقت ها، شما بايد در هردرس، يک تصميم مهم بگيريد وآن را عملي کنيد؛ براي نمونه، در درس «فيزيک» با خود بگوييد که تست فصل 2 فيزيک پيش دانشگاهي(به تعداد 100 تست) را به دقت خواهم زد و رفع اشکال خواهم کرد و سعي کنيد تا فاصله آزمون بعد، آن اشکالات را برطرف کنيد.
اگر در هر آزمون، فکر کنيد که آزمون بعدي، کنکور واقعيشماست، در اين صورت، در هر آزمون، اشکال عمده خود را برطرف خواهيد کرد و بهاين ترتيب، هر آزمون شما نسبت به آزمون قبلي‌تان بهتر خواهد شد.
25- ساعت خواب خود را در دوران جمع بندي، اصلاح کنيد. تحقيق هانشان داده که هشت ساعت خواب در شبانه روز براي ذهني آماده، لازم است؛ بنابراين، سعي کنيد که در طول اين يک ماه، به صورت تدريجي، طوري خواب خود را تنظيم کنيد که در درجهاول، هشت ساعت در شبانه روز بخوابيد، و در درجه دوم، ساعت خواب و بيداري شما منظمباشد؛ يعني براي نمونه، هر روز بين ساعت 23 تا 24 بخوابيد و بين ساعت 6 تا 7 صبحبيدار شويد. اگر عادت به خواب بعدازظهر داريد، آن را طوري تنظيم کنيد که بيشتر از75 دقيقه نباشد؛ زيرا بعد از اين زمان، خواب وارد مرحله عميق شده و فرآيند بيداري،دشوار خواهد شد.
26- تا آنجا که امکان دارد، غذا را با کيفيت و کميت بيشتر ميل کنيد. از غذاهاي پروتييني مثل گوشت و لبنيات بيشتر استفاده کنيد. حبوبات گرچه پروتيين دارند، ولي به علت ايجاد نفخ و ناراحتي گوارشي در مقادير زياد توصيه نمي شوند. بگذاريد بنيه جسمي شما تقويت شود. از منابع طبيعي ويتامين ها، ميوه ها و سبزي ها استفاده کنيد و اگر از نظر مالي، توانايي تهيه يک تغذيه کامل و اصولي را نداريد، حتماً با تجويز پزشک به صورت کمکي و مکمل از قرص هاي ويتامين، مثل ب، آ، ويتامين ث و مولتي ويتامين استفاده کنيد. در ابتداي صبح و در صورت تمايل عصرها، کمي ورزش يا پياده روي داشته باشيد که براي توانمندي ذهني و فراگيري شما بسيار بسيار مؤثر است؛ حتي اگر انجام اين کارها را تاکنون امتحان نکرده‌ايد، از اين پس امتحان کنيد تا اثر آن را در يادگيري خود بخوبي درک کنيد. بههر حال، يادتان باشد مهم اين است که تمام تلاش خود را انجام دهيد و نتيجه را واگذارکنيد. مطمين باشيد که اگر در اين يک ماه باقي‌مانده، خوب درس بخوانيد، نتيجه شماتغيير زيادي خواهد کرد.
يک روش پيشنهادي
در بالا، براي جمع بندي بهتر و نتيجه گيري مناسب از اين دوران، به شما پيشنهاد شد تا از روش مطالعه، آزمون و تحليل استفاده کنيد. در اينجا براي آشنايي بهتر شما داوطلبان عزيز با اين روش مطالبي ارايه شده است که در صورت تمايل مي‌توانيد آن را به کار بريد. ايامهفته را به دو بخش سه روزه به همراه روز جمعه که معمولاً اکثر دانش‌آموزان در اين روزدر کنکورهاي آزمايشي شرکت مي‌نمايند، تقسيم نماييد و در هر بخش سه روزه به اين شکل عملنماييد که اين 3 روز را به 6 نيمروز تقسيم کنيد و در نيمروز اول، يک تست مجموعه ايرا دقيقاً به مانند شرايط کنکور از خود امتحان بگيريد و پس از تحليل اين آزمون، هر نيمروز از اين پنج نيمروز باقي مانده را به مطالعه يک درسبپردازيد و سپس براي تعيين نياز خود در هر درس، بخشي از آن درس را بخوانيد که بيشترين تعداد سؤالات غلط يا «نزده» درآزمون مذکور از آن بخش يا فصل کتاب باشد؛ به اين ترتيب، اگر شما در بازه سه روزه بعدي، تستمجموعه اي ديگري را از خود آزمون بگيريد، اين بار نياز به مطالعه بخش هاي ديگري ازدروس خواهيد داشت که در آنها اشکال زيادتري داشته‌ايد. بعد از اينکه چند بار به اين صورت عمل کرديد، خواهيد ديد کهمهم‌ترين بخش‌هاي کتاب‌ها که بيشترين ضعف را در آنها داشته‌ايد، مطالعه شدهاست. لازم به ذکر است که شما بايد در اين ايام به جز اجراي اين روش، در هر روز حدود چند ساعت را به مطالعه و مرور مطالبي که قبلاً آنها را به عنوان نکات مهم علامت زده‌ايد، اختصاص دهيد. اين زمان مي تواند با توجه به زمان آزمون‌ها، توان شما، برنامه‌ريزي‌تان و … کم يا زياد شود؛ اما از آنجايي که ديگر وقت چنداني باقي نمانده است، پيشنهاد مي‌شود که اين زمان را به حداکثر برسانيد. اگر هنوز متقاعد نشده ايد که اين روش، مفيد است، دست کم دو دوره (6 روز)، اين کار را انجام دهيد و در آزمون سوم، (روزهفتم) خواهيد ديد که چه تحولي درآزمون شما ايجاد شده است.

نظرات بسته شده است.