عوامل ایجاد انگیزه

2

انگیزه تاثیر مستقیم و چشم گیری بر پیشرفت دانش آموزان و کنکوری ها دارد و میتواند ما را به اهدافمان برساند.

به طور مثال انگیزه در درس خواندن باعث میشود که یک دانش آموز بعد از یک روز درسی دوباره به منزل بیاید و تکالیف خود را به نحو احسن انجام دهد و این انگیزه است که به دانش آموز انرژی میدهد تا حتی سخت ترین دروس

را با عشق و علاقه انجام دهد.

 avamele-ijade-angize

تشویق

عموما انسان ها مورد لطف و تشویق قرار گرفتن را دوست دارندو از این حس انرژی می گیرند ودانش آموزان را ا دو طریق میتونیم تشویق کنیم اولی تشویق توسط والدین و در منزل و دومی تشویق توسط معلمان و به صورت کلامی سرکلاس که هر دو میتواند بسیار تاثیر گذار باشد.

برای موفقیت دانش آموزان هدیه در نظر بگیرید منتظر نباشیم تا افت تحصیلی صورت گیردو بعد موفقیت را جشن بگیریم.

 تهدید

هیچ وقت سعی نکنید که یک دانش آموز را با تهدید به سوی درس خواندن پیش ببرید.ایجاد فضای سالم و شاد برای یک دانش آموز والقا حس اعتماد بنفس در یک دانش آموز میتوند به او در پیشرفت تحصیلی کمک کند.

محیط

محیط درس خواندن  دانش آموز را با طراحی متفاوت زیبا کنیم تا مانع بروز کسالت روحی شویم.

همراه دانش آموزتان باشید

از طریق صحبت کردن با دانش آموزو مربیان او موانعی که برسر راه یادگیری فرزندتان وجود دارد را شناسایی کنید و با نقش حمایتی خود این موانع را از سر راه فرزندتان بردارید

انتظارات خود را کنترل کنید

اگر دانش آموزان از لحاظ روحی مورد فشار قرار بگیرند دچار اضطراب میشوند والدین می بایست آرزوهای خودرا به دانش آموان تحمیل نکنند.از خود بپرسید دانش آموز من چه توانایی هایی دارد؟من چگونه می توانم به او کمک کنم ؟والدین در هر زمان باید نقش حمایتی برای فرزندان داشته باشند.

 

نظرات بسته شده است.