ثبت نام رایگان در بزرگترین سایت آزمون آنلاین ایران

پاسخنامه کلیدی کنکور ۹۶ شیمی


اینم پاسخنامه شیمی

امیدوارم بهترین رو رقم زده باشید

با تشکر مهندس صادقی

 

۲۰۱ – گزینه ۱

۲۰۲ – گزینه ۴

۲۰۳ – گزینه ۴

۲۰۴ – گزینه ۳

۲۰۵ – گزینه ۴

۲۰۶ – گزینه ۱

۲۰۷ – گزینه ۳

۲۰۸- گزینه ۴

۲۰۹- گزینه ۲

۲۱۰ – گزینه ۱

۲۱۱ – گزینه ۲

۲۱۲ – گزینه ۳

۲۱۳ – گزینه ۴

۲۱۴ – گزینه ۲

۲۱۵ – گزینه ۱

۲۱۶ – گزینه۱

۲۱۷ – گزینه ۳

۲۱۸ – گزینه ۲

۲۱۹ – گزینه ۳

۲۲۰ – گزینه ۴

۲۲۱ – گزینه ۳

۲۲۲ – گزینه ۴

۲۲۳ – گزینه ۱

۲۲۴ – گزینه ۲

۲۲۵ – گزینه ۳

۲۲۶ – گزینه ۲

۲۲۷ – گزینه ۲

۲۲۸ – گزینه ۳

۲۲۹ – گزینه ۱

۲۳۰ – گزینه ۴

۲۳۱ – گزینه ۳

۲۳۲ – گزینه ۲

۲۳۳ – گزینه ۴

۲۳۴ -گزینه ۳

۲۳۵ -گزینه ۱

0

نویسنده : مهندس امید صادقی

[views]

به خانواده آزمون امیدی ها بپیوند و موفقیتت رو تضمین کن !

کلیک کن ! پیشرفت کن !