ثبت نام رایگان در بزرگترین سایت آزمون آنلاین ایران

پاسخنامه کنکور ۹۶ ریاضی


سلام به همگی !

امیدوارم همتون آزمون رو خیلی خوب داده باشین و ترکونده باشین !

اینم از پاسخنامه ای که براتون آماده کردیم

حتما یه نگاهی بهش بندازین

 

 1. گزینه ۳
 2. گزینه ۲
 3. گزینه ۴
 4. گزینه ۲
 5. گزینه ۴
 6. گزینه ۲
 7. گزینه ۱
 8. گزینه ۳
 9. گزینه ۳
 10. گزینه ۴
 11. گزینه ۱
 12. گزینه ۲
 13. گزینه ۴
 14. گزینه ۲
 15. گزینه ۳
 16. گزینه ۲
 17. گزینه ۳
 18. گزینه ۱
 19. گزینه ۲
 20. گزینه ۲
 21. گزینه ۲
 22. گزینه ۴
 23. گزینه ۴
 24. گزینه ۳
 25. گزینه ۱
 26. گزینه ۳
 27. گزینه ۱
 28. گزینه ۲
 29. گزینه ۱
 30. گزینه ۴
 31. گزینه ۱
 32. گزینه ۳
 33. گزینه ۱
 34. گزینه ۳
 35. گزینه ۲
 36. گزینه ۴
 37. گزینه ۱
 38. گزینه ۱
 39. گزینه ۲
 40. گزینه ۴
 41. گزینه ۲
 42. گزینه ۳
 43. گزینه ۲
 44. گزینه ۴
 45. گزینه ۳
 46. گزینه ۱
 47. گزینه ۱
 48. گزینه ۴
 49. گزینه ۲
 50. گزینه ۳
 51. گزینه ۳
 52. گزینه ۱
 53. گزینه ۴
 54. گزینه ۳
 55. گزینه ۲
 56. گزینه ۴
 57. گزینه ۲
 58. گزینه ۴
 59. گزینه ۱
 60. گزینه ۲
 61. گزینه ۳
 62. گزینه ۳
 63. گزینه ۱
 64. گزینه ۴
 65. گزینه ۲
 66. گزینه ۲
 67. گزینه ۱
 68. گزینه ۴
 69. گزینه ۲
 70. گزینه ۳
 71. گزینه ۱
 72. گزینه ۱
 73. گزینه ۳
 74. گزینه ۲
 75. گزینه ۳
 76. گزینه ۱
 77. گزینه ۲
 78. گزینه ۴
 79. گزینه ۱
 80. گزینه ۲
 81. گزینه ۴
 82. گزینه ۳
 83. گزینه ۲
 84. گزینه ۴
 85. گزینه ۱
 86. گزینه ۱
 87. گزینه ۳
 88. گزینه ۳
 89. گزینه ۴
 90. گزینه ۲
 91. گزینه ۴
 92. گزینه ۱
 93. گزینه ۲
 94. گزینه ۱
 95. گزینه ۴

 

 

 

0

نویسنده : مهندس امید صادقی

[views]

به خانواده آزمون امیدی ها بپیوند و موفقیتت رو تضمین کن !

کلیک کن ! پیشرفت کن !