چگونه شیمی بخوانیم ؟

8

سخت است؛ اصلاً رتبۀ خوب آوردن در اين درس کار غيرممکني است. چطور امکان دارد که در زمان کوتاهي اين همه محاسبات را براي هر سؤال انجام داد و به پاسخ صحيح رسيد؟در سال­هاي اخير، تعداد قابل توجهي از داوطلبان چنين نگاهي نسبت به درس شيمي دارند؛ درسي که در آزمون سراسري  براي گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي ارايه مي­شود و براي هر دو گروه، بويژه گروه آزمايشي علوم تجربي، (با ضريب اختصاصي 3) اهميت بسياري دارد؛ اما داوطلبان بايد بدانند که سؤال‌­هاي دشوار همين درس  را عده‌اي بخوبي پاسخگو هستند و حتي  برخي از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داده‌اند.

آنچه مي‌خوانيد، تجربۀ دارندگان درصدهاي خوب درس شيمي در آزمون‌هاي سراسري چند سال گذشته است؛ البته شايد شما از شيوۀ ديگري بهره ببريد و موفق نيز بشويد؛ يا  شما اصلاً  با درس مورد نظر مشکلي نداشته باشيد که در اين صورت، مشخص است که نبايد نحوۀ مطالعۀ خود را تغيير دهيد؛ يا شايد شيوۀ مطالعۀ يک رتبۀ برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگي شما، نتواند پاسخگوي نياز شما باشد.
 
محمد امين روان بخش، رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 95، شيمي 97 درصد:
روش مطالعه شيمي‌ام مثل زيست شناسي بود؛ يعني توجه اصلي من روي کتاب درسي بود. شيوۀ کارم نيز اين طور بود که وقتي دبيرمان يک فصل را به صورت کامل درس مي­داد، جزوه اي را که به ما داده بود، مي خواندم و نکته‌هاي جزوه (مثل فرمول­ها) را وارد کتاب درسي مي‌کردم  و قسمت هاي حفظي کتاب درسي را مشخص مي‌کردم. قصدم از انجام اين کار، يکي شدن منبع مطالعه‌ام و توجه کردن به نکات حفظي بود.
محمد اکبري مقدم ، رتبه 109 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 95، شيمي  100 درصد:
اول کتاب درسي را مي‌خواندم و بعد تست مي‌زدم. وقتي تست مي‌زدم، هم نکاتي را که بلد نبودم و غلط زده بودم و هم آنهايي را که توانسته بودم درست پاسخ دهم، اما به نظرم سؤالات و نکات مهم و خوبي بودند، يادداشت و بعداً آنها را مجدداً مرور مي‌کردم.
 براي محاسبات شيمي، بايد رياضي‌ات  قوي باشد. من آن قدر تمرين مي‌کردم که با ديدن يک تست، روش حل آن بلافاصله در ذهنم بيايد و همچنين واکنش سؤال را کاملاً حفظ بودم تا  وقتم براي اين بخش‌ها تلف نشود. به طور کلي، تمرين زياد، تنها راه آسان شدن سؤالات شيمي است و باعث افزايش سرعت پاسخگويي به تست‌هاي اين درس مي‌شود.
سهند  سروري، رتبۀ 9  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 92، شيمي 100 درصد:
درس شيمي، دو بخش مجزا از هم دارد: يکي بخش حفظي شيمي و ديگري بخش تمرين. براي بخش حفظي، بايد متن کتاب، شکل‌ها و در کل هر آنچه را که در کتاب است به طور دقيق مطالعه کرد؛ تا جايي که به نظر من کتاب شيمي را مثل کتاب ديني بايد خواند و مطالب آن را حفظ کرد. من براي اينکه بتوانم شيمي را خوب حفظ کنم، ابتدا يک بار کتاب را خواندم، بعد يک مجموعه سؤال‌هاي کنکور را زدم و بررسي کردم که چه چيزهايي را جا انداخته‌ام، و سپس براي بار دوم کتاب را خواندم و نکته‌هاي مهم آن را «هاي لايت» کردم. همچنين مطالب مهم آن را خلاصه نويسي کردم (دوباره نويسي نکردم بلکه خلاصه نويسي کردم !) مثلاً فرمول‌هاي مهم را نوشتم يا اگر سؤال جالبي درباره بخشي ديدم، آن را نوشتم و در بين صفحات همان بخش در کتاب گذاشتم تا در مرورهاي بعدي، با يک نگاه به خلاصه‌ها يا سؤال‌هاي جالب، مطلب مورد نظر را به خاطر بياورم.
در بخش تمرين شيمي، مهم­ترين مبحث، استوکيومتري است. به نظر من، اگر داوطلبي روابط استوکيومتري را بلد نباشد، بيش از نيمي از سؤال‌هاي تمريني کنکور را در شيمي نمي‌تواند پاسخ دهد . براي فراگيري اين مبحث، لازم است که تمرين بسيار حل کرد و بر آن مسلط شد.
براي ساير مباحث شيمي بايد از حفظ کردن فرمول‌هاي متعدد خودداري کرد و تصور نکرد که حفظ کردن فرمول‌هاي بسيار، نشانه توانمندي است؛ چون همان طور که پيش از اين گفتم، سر جلسه کنکور، فرمول‌هاي متعدد به ذهن شما نخواهد آمد؛ پس بايد فقط فرمول‌هاي اصلي را حفظ کنيد و مطمين باشيد که با همين فرمول‌هاي اصلي مي‌توانيد بدون استرس  پاسخگوي سؤال‌هاي کنکور باشيد.
سيد شايان پور مير بابايي، رتبۀ 1 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 93، شيمي 2/97 درصد :
در چند سال اخير، آزمون شيمي به خاطر مسايلش براي بچه‌ها سخت شده است. مسايل اين درس هم از سال سوم شروع مي‌شود؛ براي همين، من از سال سوم سعي کردم که تسلط علمي لازم را بر مطالب شيمي به دست بياورم و با تست زدن، سرعت عمل هم پيدا کنم؛ اما بيشتر در سال چهارم سرعت عمل لازم را براي حل کردن مسايل و انجام محاسبات در زمان مصوب کنکور به دست آوردم.
محمد استاد محمدي، رتبه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 91، شيمي  100 درصد:
در درس‌هاي اختصاصي، به نظر خودم بهترين درسي که خواندم، درس شيمي بود. براي درس شيمي، اول کتاب مدرسه را به صورت کامل مي‌خواندم و تک تک نکته‌هايش را نشان دار مي‌کردم و روي کاغذ مي‌نوشتم و اين کاغذها را تا آْخر سال داشتم؛ زيرا وقتي مي‌نوشتم، احساس مي‌کردم که مطالب کتاب، بيشتر در ذهنم مي‌ماند.
نگين يغمايي، رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 93، شيمي 3/74درصد:  کتاب درسي شيمي واقعاً مهم است و همه قسمت‌هاي کتاب، اعم از نمودار، عکس  و مباحث، را بايد فراگرفت. مهارت حل مساله هم خيلي مهم است و بايد توجه داشت که در مسايل شيمي، عددهايي که مي‌دهند، خيلي رُند نيستند و کسي مي‌تواند به جواب آخر برسد که سرعت محاسباتي‌اش بالا باشد. من در برنامه روزانه‌ام هميشه حل چند مساله شيمي قرار داشت تا با اعداد سر و کله بزنم و سرعت و مهارتم در اين درس حفظ شود.
محمدرضا وطن‌خواه،رتبه 18 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 94، شيمي 4/92 درصد:
من در درس شيمي دفتر نکته‌نويسي داشتم و در دوران جمع‌بندي،  نکته‌هاي تست‌هاي کنکور را مرور مي‌کردم. همچنين روش‌هاي سرعتي در ضرب و تقسيم مسايل را در آن مي‌نوشتم. در دوران جمع‌بندي نيز تمرکزم روي اين دفتر و کتاب درسي بود.
معين علا، رتبه 8  گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري94، شيمي 4/92 درصد:
روي بالا بردن سرعت و دقتم در حل سؤال‌هاي محاسباتي، کار کردم و مديريت زمان را در دوران جمع‌بندي براي اين درس در دست گرفتم.
مهسا دولت‌شاهي،رتبه 4 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 93، شيمي 5/90 درصد:
براي جمع‌بندي شيمي، مجموعه سؤال‌هاي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري را در کنار سؤال‌هاي گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري هر سال کار کردم. نکات حفظي شيمي را نيز در طول سال خلاصه‌نويسي کرده بودم و نکات مهم تست‌هايي را که در طول سال کار کرده بودم، يادداشت کرده بودم. اين خلاصه نويسي‌ها در دوران جمع‌بندي خيلي به من کمک کرد؛ در ضمن بعد از هر آزمون آزمايشي به سراغ رفع اشکال آن آزمون مي‌رفتم و در صورت نياز، براي فراگيري بعضي از مباحث، تست بيشتري مي‌زدم.
مهدي برخوري مهني، رتبه 60 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 94، شيمي 5/90 درصد:
روي مباحثي که در آزمون‌هاي آزمايشي مشخص مي‌شد بر آنها تسلط ندارم، وقت مي‌گذاشتم. چند بار هر سه کتاب را از ابتدا مرور کردم؛ ضمن آنکه کل مبحث‌هاي حفظي را در يک دفتر نوشته بودم و آنها را مرور مي‌کردم. تست‌هايي را که از ابتدا نشان‌دار کرده بودم، در دوران جمع‌بندي حل و روي سرعت حل مساله نيز کار کردم.
روژان رباني، رتبۀ 7 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 92، شيمي  4/93 درصد: 
در آغاز مي‌خواستم شيمي را مثل يک درس حفظي بخوانم، اما سؤال‌هاي آزمون سراسري 91 را که ديدم، متوجه شدم که خيلي  تحليلي طرح شده‌اند؛ براي همين اين درس را هم تحليلي خواندم و در صفحات کتاب نيز حاشيه نويسي کردم. شکل‌ها و زير نويس‌ها را هم خيلي دقيق مطالعه کردم و نکته‌هاي تست‌ها را مي‌نوشتم.
علي عجم، رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 92، شيمي  2/96 درصد:
در حقيقت، درس شيمي زنگ تفريح کنکور من بود. سؤال‌هاي شيمي را خيلي روان و با اعتماد به نفس و  به قول معروف سوت زنان حل مي‌کردم ! البته شاهد بودم که بيشتر بچه‌ها بعد از آزمون سراسري، از سؤال‌هاي شيمي گله داشتند تا جايي که رويم نشد به آنها بگويم که به نظر من سؤال‌هاي شيمي سخت نبود؛ در کل، به نظر من سؤال‌هاي شيمي در آزمون سراسري از يک جريان منطقي و منظم تبعيت مي‌کنند؛ البته چند سال پيش در درس شيمي، از بخش‌هاي خارج از کتاب (از مباحث حذفي کتاب) نيز سؤال طرح شده بود، اما امسال سؤال‌ها منطقي و در حد کتاب درسي بود.
پويا براهيم باستاني، رتبۀ 1 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 92، شيمي 4/93 درصد:
شيمي، درسي  متشکل از مباحث حفظ کردني و ياد گرفتني است. بخش يادگرفتني مثل فصل اول، دوم و سوم شيمي سوم را بايد از پايه و به طور دقيق خواند؛ در ضمن بايد در حل مسايل شيمي، که گاه جواب هم اعشاري مي‌شود، دقت کرد. خود من در حل مسايل مشکل داشتم و گاه اشتباه محاسباتي مي‌کردم . خوب است که از همان اول، ماشين حساب  را کنار گذاشت؛ اما من در اين زمينه تنبل بودم و از ماشين حساب استفاده مي‌کردم. سر جلسه آزمون سراسري، بيشتر با گرد کردن اعداد به جواب تقريبي مي‌رسيدم.
معصومه عظيمي ، رتبۀ 6 گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري 91، شيمي 2/97 درصد:
بهتر است که اول از همه، متن کتاب درسي را بخوبي بخوانيم و شکل‌ها و حتي زيرنويس‌هاي شکل‌ها را بررسي کنيم. من بعد از مطالعه کامل مباحث درسي، آنها را روي سيستم عصبي ذهني منتقل مي‌کردم و آخر سر هم تست مي‌زدم.

مساله‌هاي شيمي نيز در کنکور بسيار حايز اهميت هستند، اما بايد توجه داشته باشيم که حتماً بايد تست‌هايي را زد که هم استاندارد باشند و هم قوي؛ در ضمن، خلاصه‌برداري و درست کردن جدول و نمودار درختي را هم نبايد فراموش کنيم؛ زيرا خيلي مفيدند و به کسب درصدهاي بالا کمک زيادي مي‌کنند.

نظرات بسته شده است.